„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”

Janusz Korczak


 Ciocia Bogna – polonista

Ukończyła; policealne studium w PCE kierunek: Opiekunka Środowiskowa (specjalność: Animacja i programowanie czasu wolnego podopiecznego); Filologię polską na UAM w Poznaniu (specjalność: wydawnicza i nauczycielska). Ponad 5,5 letnie doświadczenie w pracy terapeuty zajęciowego (pracownia muzyczno – teatralna).

Wcześniej – opiekunka dziecięca. Szkolenia: „Ruch i taniec w pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową”, „Alternatywne formy terapii. Muzyka- Plastyka- Śmiech”, „Socjoterapia; rożne rodzaje i formy”. Kreatywna, troskliwa i pełna empatii ciocia, która weźmie pod swoje skrzydła każdego maluszka.

Ciocia Marysia

Prywatnie mama dziesięciolatki, posiadająca kilkuletnie doświadczenie w pracy z Dziećmi. Ciepła, wrażliwa, pozytywnie zakręcona, trochę „szalona” – za co Dzieci ją uwielbiają. Zawsze chętna do zabawy. Potrafiąca przytulić i pocieszyć Maluchy w trudnych chwilach.

Ciocia Magda – LOGOkreacja

Doskonały pedagog o ogromnej wiedzy z nieskończoną ilością pomysłów. Ciocia pełna ciepła, bardzo szybko zjednująca sobie Maluchy.

Zajęcia logopedyczne z ciocią Magdą rozwijają aparat artykulacyjny (co ma szczególne znaczenie dla rozwoju mowy dziecka), uczą prawidłowego oddechu podczas mówienia, rozwijają percepcję słuchową, wzbogacają słownictwo czynne i bierne, kształtują mowę ekspresyjną. Dodatkowo wykonuje też ona diagnozy przesiewowe, prowadzi warsztaty logopedyczne dla rodziców i nauczycieli.

Ciocia Asia – (prywatnie mama kochanej „Perełki” – córeczki)

Pomysłodawczyni idei naszego żłobka. Kierując się potrzebą serca i chęcią stworzenia komfortowych warunków dla jak najlepszego rozwoju dzieci, dokłada wszelkich starań, aby maluszkom niczego nie zabrakło.

Jako rodzic wie, jak ważne jest zapewnienie jak najlepszej opieki, poczucia bezpieczeństwa i budowanie zaufania . Ciocia, która jako menager dba nie tylko o zaspokojenie podstawowych potrzeb, ale otacza ciepłem i troską naszych milusińskich.

ciocia Kasia – Rytmika

Absolwentka Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Na zajęciach dzieci uczą się słuchać muzyki, śpiewać i grać na instrumentach perkusyjnych oraz poruszać się zgodnie z muzyką w zabawach, układach przestrzenno – ruchowych i tańcach. Poprzez zabawę dzieci poznają podstawowe pojęcia muzyczne takie jak np. 
dynamika, rytm. Rytmika i taniec jest formą swobodnego wyładowania ekspresji twórczej dziecka, jest również metodą wychowania przez sztukę, kształci samodzielność, aktywność, twórczą postawę jak również sprawność fizyczną i współdziałanie w grupie.

Przewiń do góry