ARTETERAPIA

kreatywna, wielosensoryczna terapia poprzez sztukę

 • techniki papierowe – odkrywanie wielowymiarowości papieru
 • wycinanki, wydzieranki, wyklejanki
 • tworzenie ozdób na różne okazje
 • kartki okolicznościowe (z wykorzystaniem różnych materiałów i technik)
 • origami – sztuka składania papieru
 • grafika kolorowa:  malowanie rękami, pędzlem, gąbką z użyciem specjalnych farb (bezpiecznych dla dzieci)
 • odkrywanie możliwości kredek (inne rodzaje do różnych potrzeb)
 • lepienie z: ciastoliny, masy solnej, glinki plastycznej.

MUZYKOTERAPIA

edukacja muzyczna

 • poznawanie instrumentów muzycznych (tamburyn, trójkąt, dzwonki chromatyczne, grzechotki, kastaniety, marakasy, bębenki)
 • wspólne muzykowanie z wykorzystaniem instrumentów przy akompaniamencie (gitara podkłady muzyczne)
 • muzykowanie głosem (nauka piosenek, rymowanek, śpiewanie i ćwiczenia: aparatu głosowego-artykulacyjnego, mowy) – „Gimnastyka małej buzi i języka”
 • słuchanie różnych utworów (ilustracja – rysowanie, malowanie)
 • rozwijanie wrażliwości

RUCH I TANIEC

zajęcia ruchowe przy muzyce; zabawy i rytmiczne, ruchowe, integracyjne, pląsy

 • metoda Weroniki Sherborne „Ruch rozwijający dla dzieci”
 • relaksacja – nauka i odkrywanie różnych sposobów wyciszenia się, relaksu z wykorzystywaniem muzyki i słowa (bajki, opowiadania, muzyka relaksacyjna)
 • zabawa w teatrzyk
 • wcielanie się w rolę – „Każdy jest aktorem”
 • odgrywanie scenek rodzajowych (z wykorzystaniem pacynek, pluszaków)
 • zabawy edukacyjno-wychowawcze (higiena, zwroty grzecznościowe, rozwijanie wiedzy poznawczej)
 • zajęcia sportowe (z piłkami, szarfami, woreczkami z grochem itp., także z wykorzystaniem chusty Klanzy) w formie zabaw
 • Kącik Małego Kuchcika (mieszanie, ugniatanie, wąchanie, smakowanie, poznawanie konsystencji)
 • „Z Angielskim za pan brat” – zabawy językowe prowadzone przez Native Speakera

DOGOTERAPIA

zajęcia z udziałem psa

 • ma na celu rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu.
 • Dzieci biorące udział w zajęciach uczą się określania związków przyczynowo-skutkowych, rozpoznawania kolorów i kształtów, różnic i podobieństw.
Przewiń do góry